Emekli Maaşına Haciz Konulur Mu?

Emekli maaşına haciz konulur mu, emekli maaşının haczi mümkün mü, emekli maaşı haczedilebilir mi, emekli maaşına haciz konuldu nasıl kaldırılır, emekli maaşına bloke konulur mu gibi sorular son günlerde sıklıkla gündeme gelmektedir. Zira emekli maaşına güvenerek kredi çeken ya da borç altına giren kişiler, bir çok nedenden ötürü bu borçlarını ödeyemeyince yasal icra takibiyle karşı karşıya kalmakta ve bir anlamda geçim kaynakları olan emekli maaşlarını da haciz yoluyla kaybetme riski altına girmektedir.

Bu yazımızda emekli maaşının haczedilip haczedilemeyeceği ve emekli maaş hesabına bloke konulup konulamayacağı sorularına cevap bulacağız.

Emekli Maaşına Haciz Konulabilir Mi?

Emekli maaşına haciz konulup konulamayacağı sorusunun cevabı nereden emekli olduğuna bağlıdır. Buna göre;

a) Şayet memur emeklisi iseniz emekli maaşına haciz konulabilmekteydi. Çünkü memur emeklileri 5434 sayılı Kanuna tabidirler. Bu kanunda ise memur emeklilerinin maaşına haciz konulmasını yasaklayan bir düzenleme mevcut değildi. Hal böyle olunca memur emeklilerinin maaşlarına haciz konulabileceği yönünde bir görüş ortaya atılmıştı. Ancak Yargıtay’ın vermiş olduğu bir kararda memur emeklilerinin de maaşının haczinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/13919 esas ve 2009/22035 karar sayılı ilamında emekli sandığından maaş alan emeklilerin maaşlarının haczedilemeyeceğine hükmetmiştir. Bugün için memur emeklilerinin maaş haczi de mümkün değildir. (Memur emeklisinin maaşının haciz edilemeyeceğine ilişkin Yargıtay kararı yorum bölümünde yer almaktadır.)

b) Şayet SSK, Bağ-Kur, banka ve borsa sandıklarından emekli iseniz 5510 sayılı Kanunun 93.maddesine göre emekli maaşına haciz konulamayacaktır. Buralardan emekli olanların maaşlarına haciz konulabilmesi için hak sahibinin muvafakatı gerekmektedir. Ancak bu kişiler yönünden 5510 sayılı Kanununun 93.maddesinde iki istisna öngörülmüştür. Bunlardan ilki nafaka borçları yönünden bu kişilerin emekli maaşı haczedilebilir. İkinci istisna ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim alacağıdır. Yani emekli kişi SGK’ya olan sosyal güvenlik destek prim borcunu yatırmamışsa bu prim borçlarından dolayı emekli maaşı haczedilebilir.

c) 5510 sayılı Kanunun 93.maddesinde 2008 yılında bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik nedeniyle 01.10.2008 tarihinden itibaren emekli maaşlarını emekli sandığından alan kişilerin maaşlarına da haciz konulamamaktadır.

Emekli Maaşı Nasıl Haczedilebilir?

Emekli maaşına haciz konulamayacağına yukarıda değindik. Bununla birlikte şayet emekli maaşı alan kişi maaşına haciz konulmasına muvafakat etmiş ise bu maaşa haciz konulabilir. Bunun dışında emekli maaşı haczedilemez. Dolayısıyla bankaların ya da icra müdürlüklerinin emekli maaşına haciz koyması mümkün değildir.

Emekli Maaşı Haczedilirse Ne Yapılmalıdır?

Emekli maaşı haczedilememekle birlikte uygulamada kimi zaman bu durum gözden kaçmakta ve emekli maaşının üzerine haciz konularak 1/4 oranında kesinti yapılmaktadır. Böyle bir durumda haciz konulan maaşın emekli maaşı olduğunu gösteren bir yazı ile icra mahkemesinde şikayet yoluyla dava açılmalıdır. Böylelikle icra müdürlüğünün yapmış olduğu bu hatalı işlem mahkeme tarafından kaldırılacaktır.

Haksız Olarak Haczedilen Emekli Maaşı Nasıl İade Alınır?

Haczi yasak olmasına rağmen emekli maaşı haczedilmiş ve maaştan kesinti yapılarak alacaklıya ödenmiş olabilir. Bu hata nedeniyle İcra Mahkemesi’ne şikayet yoluyla başvuru yapıp haczi kaldırdınız. İcra Mahkemesi, haczin kaldırılmasıyla birlikte ödenen paraların iadesine karar veremeyeceği için hak sahibinin ayrıca haksız ödenen paranın iadesi için istirdat dahası açması gerekiyor.

Uygulamada Kelime Oyunuyla Emekli Maaşları Haczediliyor 

Kanunun açık düzenlemesi gereği emekli maaşlarının haczi yasaklanıyor. Ancak kanunda açıkça emekli maaş hesabına haciz konulamayacağına dair bir düzenleme yer almıyor. İşte uygulamada avukatlar ve bankalar icra dairesinden emekli maaşının haczini değil, “borçlunun banka hesabına” haciz konulması şeklinde talepte bulunuyor. Dolayısıyla emeklinin maaşı da mecburen bir banka hesabına yattığından, dolaylı olarak emekli maaşı da haczedilmiş oluyor.

Emekli Maaşının Haczi Durumunda Ne Kadarı Haczedilir?

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre emekli maaşının haczinin mümkün olduğu durumlarda, ki bu durumları yukarıda açıkladık, maaşın en fazla 1/4’ü haczedilebilecektir.

Emekli Maaşına Kaç Tane Haciz Konulabilir?

Emekli maaşının haczinin mümkün olduğu durumda, ki bu durumları yukarıda açıkladık, Emekli maaşının 1/4’ü haczedilse bile kalan 3/4’lük kısım emekliye geri verilecektir. Dolayısıyla haciz sadece 1/4’lük kısım üzerine konulabilir. Bu kısım üzerine ne kadar alacaklı varsa hepsi haciz koyabilir. Burada bir sayı sınırı bulunmuyor. Haciz koyan kişi sayısı fazlaysa bunlar haczin geldiği tarihe göre sıraya girer ve öndeki alacaklının alacağı bittikten sonra diğer alacaklı alacağını tahsile başlar.

Emekli Maaş Hesabı ile Maaş Hesabını Karıştırmamak Gerekiyor

Emekli maaşı hesabı, emekli olmanız halinde sosyal güvenlik kurumu ya da emekli sandığı yahut kurum sandıklarından ödenen emekli maaşına ilişkindir. Maaş hesabı ise bir iş yerinde çalışmanız karşılığında ödenen maaşa ilişkindir. Dolayısıyla emekli maaşına haciz konulamamakla birlikte maaş hesabına haciz konulabilmektedir.

Emekli Maaş Hesabına Bloke Konulabilir Mi?

Emekli maaşı haczedilemediği için maaşa da maaş hesabına da bloke konulamaz. Ancak bloke konulmasına muvafakat edilmiş ise elbette hesaba bloke konulabilir.  Emekli maaşı hesabına bloke konulup konulamayacağına dair detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Comments (7)

  1. hamza kıyar 21 Mayıs 2018
    • admin 24 Mayıs 2018
  2. Orçun Gülagü 25 Mayıs 2018
    • admin 25 Mayıs 2018
  3. ALİ ATASOY 3 Haziran 2018
    • Orçun Gülagü 27 Mart 2019
  4. admin 20 Haziran 2018

Soru Sorabilir veya Yorum Yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.