Eşin Kredi Notunun Krediye Etkisine Dair Önemli 3 Konu

Eşin Kredi Notunun Krediye Etkisine Dair Önemli 3 Konu: Kredi notu, kredi verirken bankaların dikkate ettiği en önemli unsurdur. Kredi notunun düşük olması halinde bankalar genellikle kredi talebini onaylamamakta ya da çok zor koşullarda onaylamaktadır. Bu bağlamda kişinin kredi notu yüksek olsa bile özellikle resmi nikahla evlilik birliğinde bulunan eşlerin kredi notlarının birbirlerini etkileyip etkilemediği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Elbette eşlerin kredi notunun birbirlerini etkileyip etkilemeyeceği konusu çekilmek istenen kredinin türüne, miktarına ve başvuru yapılan finans kurumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte eşin kredi notunun yüksek olmasının kredi talebine büyük bir etkisi olmasa da eşin kredi notunun düşük olması, kredi talebini olumsuz etkileyebildiğini ifade edebiliriz.

Bu yazımızda eşin kredi notunun kredi talebini etkilediği 3 önemli soruya cevap arayacağız.

1- Eşim Borcundan Dolayı Yasal Takipte Kredi Çekebilir Miyim?

Eşin kredi notunun diğer eşin kredi talebine etkisi esas olarak gelir ve gider dengesi açısından dikkate alınmaktadır. Daha anlaşılır ifade etmemiz gerekirse, bankalar vermiş oldukları kredinin zamanında ve düzenli olarak faizi ile birlikte geri ödenmesini istemektedir. Bununla birlikte şayet eşlerden biri borcundan dolayı kredilerini ya da borçlarını ödeyemediği için icra takibine maruz kalmış ise bu durum bankalar nezdinde şu şekilde anlaşılacaktır: “Eğer bu kişinin ödeme gücü olsaydı, eşinin icra takibine maruz kalmaması gerekirdi. O halde bu kişinin aldığı krediyi de geri ödeyebileceği risklidir.”

Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere bankalar kredi talebi halinde mümkün olduğunda diğer eşin kredi notunu da incelemektedir. Şayet diğer eşin kredi notu düşük ve kredi sicili bozuk ise bankalar kredi talebinde bulunan eşin kredi talebini onaylamamaktadır. Buna karşın diğer eşin kredi notunun yüksek olması, kredi talebinin kesin olarak onaylanacağı anlamına gelmemektedir.

Bankalar eşin kredi notu, diğer eşin kredi talebi halinde dikkate alınsa da bazı bankalar özellikle düşük miktarlı kredi taleplerinde eşin kredi notunu dikkate almamaktadır. Bu krediler genelde düşük miktarlı ihtiyaç kredileridir. Benzer şekilde kefil ile ya da araba, ev gibi bir mal ile teminat altına alınmış kredilerde de eşin kredi notunun bir önemi yoktur. Böyle durumlarda diğer eşin icra takibine maruz kalması durumunda dahi kredi talebi onaylanabilmektedir.

2- Eşim Hakkında Yasal Takip Yok Ama Eşimin Kredi Notunun Düşük Olması Kredi Kullanmama Engel Mi?

Bir kimsenin borcundan dolayı hakkında icra takibi olması, banka nezdinde bu kişinin ödeme gücünün olmadığı yönünde bir emare oluşturur. Bu nedenle hakkında icra takibi olan kişiler bankalar için en riskli müşteri olarak kabul edilmekte ve kredi talepleri onaylanmamaktadır. Buna karşın kredi borcunu ödemeyen ancak icra takibi aşamasına gelmemiş kişiler, banka tarafından idari takibe alınır ve borçlarını ödemesi istenir. Bu durumda olan kişilerin kredi sicilleri bozulup kara listeye girmeseler dahi kredi notları düşer. İşte hakkında icra takibi yok ama banka tarafından idari takibe alınmış kişinin eşi kredi almak istediğinde bankalar kredi talebini hemen reddetmez. Bunun yerine banka eşlerin ödeme gücüne, mevcut borç miktarına, kefillik durumuna ve kredi ile ilgili diğer kriterlere bakar. Şayet bu kriterlerde bir sorun yoksa ve diğer eşin kredi borcu idari takip aşamasında ödenebilecek ise kredi talebi onaylanabilmektedir. Ancak bu durumda kredi çekecek olan eşinin kredi notunun yüksek olması ve düzenli gelirinin olması önemlidir.

3- Eşimin Kredi Notu Yüksek Ama Bizimle Yaşayan Çocuğumun Kredi Notu Düşükse Kredi Alabilir Miyim?

Kredi veren kurumlar kredi verirken eşlerin kredi notuna bakmakla birlikte çocukların kredi notuna bakmamaktadır. Çocuk ister aynı hanede yaşasın isterse farklı yerde yaşasında 18 yaşını tamamlamış olan herkes banka ile kredi ilişkisine girebilir. Bu nedenle çocukla ebeveynleri arasında aile bağı dışında hukuki sorumluluk bağı kalmadığından çocuğun kredi notu anne ve babayı etkilemeyecektir. BBuna karşın anne ve babasıyla birlikte yaşayan çocuk düzenli bir gelir elde ediyor ise bu gelir durumu belgelenmek ve çocuk tarafından muvafakat verilmek koşuluyla alınmak istenen kredinin onaylanması için kolaylık sağlayabilecektir.

Soru Sorabilir veya Yorum Yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.