Kategori: Hukuk

Adıma Haciz Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Hakkınızda haciz işlemi olup olmadığını öğrenmenin yolu var mı? Bir kimsenin hakkında haciz işlemi olması bir çok yönden hayatını etkilemektedir. Özellikle kredi kullanırken bankaların baktığı kriterlerden biri de hakkınızda icra takibi olup olmadığıdır. Bunun gibi hakkınızda haciz olmasının ekonomik ve sosyal yönden hayatınızı etkileyen çok yönü vardır. Bu …

Banka Borcundan Dolayı Kıdem Tazminatı Haczedilebilir Mi?

İhtiyaç halinde banka kredisi kullanmak avantajlı sonuçlar doğurabiliyorsa da kredinin zamanında ödenmemesi halinde borçlunun kredi notunun düşmesi ve bir başka bankadan kredi alması imkanı neredeyse ortadan kalkması bir yana bir de icra takibine maruz kalabiliyor. Elbette kredi ilişkisi bir borç ilişkisi olup borçlunun aldığı borcu zamanında ödemesi gerekiyor. …

Kefilin Sorumluluğu Ne Zaman Biter

  Günümüzün en yaygın sorunlarından biri de kefillik konusudur. Arkadaştır, dosttur, akrabadır, iş görülsün, bir yardımımız dokunsun diye iyi niyetle giriştiğiniz bir işlem ilerde kişinin başına büyük sorunlar açabiliyor. Hiç akılda yokken bir anda sırf kefilliğinden dolayı dünya kadar borcun altında kalabiliyor. Bir kimseye kefil olmadan önce bilinmesi …

Banka Kredi Borçlarında Kefilin Sorumluluğu

Günümüzün en büyük sıkıntılarından biri de bir kimsenin borcuna kefil olmaktır. Aylık sabit bir geliriniz varsa, durumunuz iyiyse, kredi notunuz yüksekse arkadaşınızdan, dostunuzdan ya da akrabanızdan biri gelip “ya birader ufak bir kredi işimiz var, kefil lazım, bir yardımcı olsan” diye kapını çalacaktır. Tabi içten içe yok deseniz …

Vefat Eden Kişinin Kredi Borçları Ne Olur?

Nakit ihtiyaçlarının giderilmesi ya da ileriye dönük yatırım yapılması yahut o an ihtiyaç duyulan bir giderin karşılanması gibi saiklerle bankalardan kredi çekilmekte ve belirli taksitlerle bu kredilerin geri ödenmesine çalışılmaktadır. Benzer şekilde taksitli alışveriş ya da nakit avans sağlaması nedeniyle kredi kartları da sıklıkla kullanılmakta ve bu kartların …

Maaşta İcra Varken Başka İcra Gelebilir Mi?

Banka kredi borçları, kredi kartı borçları ya da satın aldığınız bir malın borcunu ödeyememeniz gibi herhangi bir borç ilişkisi yüzünden icralık olabilir ve haciz işlemine tabi tutulabilirsiniz. Haciz durumunda ise İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince haczedilebilen mallara icra müdürlüğü tarafından el konulur ve alacaklının talebi ile de bu …

Emekli Maaşına Haciz Konulur Mu?

Emekli maaşına haciz konulur mu, emekli maaşının haczi mümkün mü, emekli maaşı haczedilebilir mi, emekli maaşına haciz konuldu nasıl kaldırılır, emekli maaşına bloke konulur mu gibi sorular son günlerde sıklıkla gündeme gelmektedir. Zira emekli maaşına güvenerek kredi çeken ya da borç altına giren kişiler, bir çok nedenden ötürü bu …

Maaşa Bloke Koyma Yasal Mı?

Bankalar birer ticari kuruluştur ve yasal olarak kredi hizmeti sunmaktadır. Bankaların sunmuş olduğu kredilerin ya da kullandırmış olduğu kredi kartları borcunun zamanında ödememesi halinde borçlu hakkında yasal takip başlattığı herkesçe bilinmektedir. Bu yasal takip neticesinde borçlunun maaş hesabının bir kısmı kesintiye uğrar ve kalanı yine borçluya ödenir. Bazen de …

Banka Kredi Borçlarında Zamanaşımı

Banka kredi borçlarında zamanaşımı olup olmadığı kredi borcu sahiplerini düşündüren konulardan biridir. Bu durum aslında kredi borcunu zamanında ödeyememiş veya halen kredi borcunu ödemede güçlük çekenlerin ortak sorunudur. Uzun yıllar önce çekmiş olduğunuz kredi borcunu ödeyemediniz ya da bir kısmını ödediğiniz borcunuzun kalan kısmını ödeyemediniz; üzerinden 10 yıldan fazla zaman …

Hisseli Araç Yakalanır Mı?

Bir arkadaşınızla birlikte hisseli araç aldınız; ancak arkadaşınız almış olduğu borçlarını ödemediği için icra takibine düşmüş olabilir. Ya da miras yoluyla tarafınıza bir araç intikal etti, bu araç üzerinde birden fazla hissedar var ve mirasçılardan biri de borcundan dolayı icralık olabilir. Bu gibi durumlarda acaba araca el konulabilir …